Zastupitelstvo obce Mokrá-Horákov

Nejvyšším orgánem obce je obecní zastupitelstvo. Zastupitelé jsou voleni přímo občany obce v komunálních volbách, které se konají jednou za čtyři roky. Je orgánem kolektivním, každý zastupitel má jeden hlas a rozhoduje většinovým způsobem.

Jedná se o nejvyšší volený orgán obce. Zákon o obcích specifikuje věci, o kterých přísluší zastupitelstvu rozhodovat - zjednodušeně jsou to nejdůležitější záležitosti (schvalování rozpočtu obce, prodej nemovitostí apod.).

Zastupitelstvo obce Mokrá-Horákov má 15 členů. Zastupitelstvo obce se schází dle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce. Svolává je starosta obce, který také řídí zasedání. Setkání jsou veřejná. Zastupitelstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Pro schválení usnesení je potřeba nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva. K přijetí rozhodnutí je tedy zapotřebí minimálně 8 hlasů. 

ZÁPISY A PŘEHLED USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MOKRÁ-HORÁKOV

 

Členové Zastupitelstva obce ve volebním období 2022-2026

Starosta obce Mokrá-Horákov
Občanská demokratická strana

Místostarosta obce Mokrá-Horákov
Sdružení nezávislých kandidátů PRO OBEC MOKRÁ-HORÁKOV
 

Radní
Česká strana sociálně demokratická BEZPP
 

Radní
Sdružení nezávislých kandidátů PRO OBEC MOKRÁ-HORÁKOV

Radní
Předseda finančního výboru
JINAK - SNK - BEZPP

Zastupitelka
Předsedkyně stavební a dopravní komise
Občanská demokratická strana

Zastupitelka
Sdružení nezávislých kandidátů PRO OBEC MOKRÁ-HORÁKOV

Zastupitel
Předseda komise pro sport a volný čas
Sdružení nezávislých kandidátů PRO OBEC MOKRÁ-HORÁKOV
 

Zastupitel
Stavební a dopravní komise

Zastupitel
Předseda komise pro energetickou soběstačnost obce

Zastupitelka
Předsedkyně kulturní komise
SNK JINAK - BEZPP

Zastupitelka
SNK obce Mokrá-Horákov - BEZPP

Zastupitel
SNK obce Mokrá-Horákov - BEZPP

Zastupitelka
SNK obce Mokrá-Horákov - BEZPP

Zastupitel
Předseda kontrolního výboru
KDU-ČSL

Fotogalerie