Kultura a spolky

Naše obec je živým centrem bohatého kulturního dění a společenského života. 

Kulturní dům v Horákově nám slouží jako místo setkávání, kde můžeme prožívat koncerty, divadelní představení, taneční večery a různé kulturní akce. V Obecní knihovně a mediatéce mohou obyvatelé navštěvovat zajímavé přednášky, workshopy a výstavy, které obohacují jejich znalosti a kulturní zážitky.

V Mokré-Horákov působí také mnoho různorodých zájmových spolků, ke kterým se můžete připojit a být s lidmi, kteří sdílí stejné zájmy.  

Bohatý kalendář událostí vám umožní plánovat a najít akce, které vás zajímají. 

Farnost

Kluby seniorů

Skautský oddíl

Zahrádkáři

 

Fotogalerie