Sběrný dvůr

Sběrný dvůr na Mokré tvoří nedílnou součást systému nakládání s komunálním odpadem na území obce Mokrá-Horákov. Je důležitým místem pro správnou likvidaci a recyklaci odpadů, které nelze vyhodit běžným způsobem. Sběrný dvůr umožňuje ekologicky a odpovědně se zbavit různých druhů materiálů. Zaměstnanci sběrného dvora jsou připraveni vždy poskytnout informace a rady ohledně správného třídění a likvidace odpadů. 

Buďme zodpovědní k životnímu prostředí, společně pracujme na minimalizaci odpadu a zvýšení recyklace. 

Provozovatel sběrného dvoru: Obec Mokrá-Horákov, Mokrá 207, 664 04 Mokrá-Horákov

Zodpovědná osoba: Radek Paták, tel.: 608 196 180
Správce: Josef Kadlec, tel.: 721 745 694

Adresa: Mokrá 365, 664 04 Mokrá-Horákov

 

Otevírací doba sběrného dvora

 • Pondělí:     Zavřeno
 • Úterý:        Zavřeno
 • Středa:      13:00 - 18:00
 • Čtvrtek:     Zavřeno
 • Pátek:        13:00 - 17:00
 • Sobota:     08:00 - 13:00
 • Neděle:     Zavřeno

 

Co patří do sběrného dvora?

 • Starý nábytek, koberce (velkoobjemový odpad),
 • železný šrot,
 • nebezpečné odpady z domácností,
 • pneumatiky, 
 • stavební a demoliční odpad (většinou v omezeném množství),
 • ořezané větve, shrabané listí a další zelený odpad ze zahrádek,
 • vysloužilé elektrické spotřebiče, stará elektronika, počítače, zářivky a baterie.

Ve sběrném dvoře můžete odložit, stejně jako do kontejnerů, i využitelné složky komunálního odpadu, jako jsou plast, papír, sklo, kovy a nápojový karton.

 

Kontejnery na bioodpad

V obci jsou občanům k dispozici také kontejnery na bioodpad a jsou umístěny:

 • na sídlišti před školou vedle kontejneru na textil,
 • v Mokré u kapličky,
 • v Horákově u hřiště.

Do kontejnerů lze vyhazovat: listí, tráva, plevel, zbytky zeleniny – např. slupky od brambor, piliny, hobliny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

 

Zpětný odběr a recyklaci přenosných baterií

Proč třídíme baterie? Pokud baterie hodíme do směsného odpadu do popelnice, dostane se do spalovny, popřípadě na skládku. V obou případech se z nich budou dále uvolňovat nebezpečné látky, včetně těžkých kovů, které se dostanou do ovzduší, půdy a následně znečisťují povrchové či dokonce spodní vody. Ohrožují zdraví lidí i zvířat. Pokud baterii zodpovědně odnášíme na sběrná místa, nejen chráníme přírodu, ale odevzdané baterie jsou bezpečně  zpracovány a předány k recyklaci.
 

Místa odběru baterií v obci 

 • Sídliště u obchodu (červená kovová nádoba ASEKOL), k dispozici 24 hodin denně.
 • Sběrné místo v Horákově u točny autobusů (červená kovová nádoba ASEKOL), k dispozici 24 hodin denně.
 • Sběrný dvůr Mokrá-HOrákov (sběrná krabice ECOBAT)
 • Obecní knihovna Mokrá-Horákov (sběrná krabice ECOBAT)
 • Obecní úřad Mokrá-Horákov (sběrná krabice ECOBAT)
 • Dům s pečovatelskou službou (sběrná nádoba k dispozici pro obyvatele domu)

Více informací:

 

EKO-KOM

Obec Mokrá-Horákov má uzavřenou smlouvu se společností EKO-KOM, a.s., za účelem zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Na základě evidence vytříděných odpadů, obdrží obec od společnosti EKO-KOM finanční odměnu, jejíž výše se odvíjí od množství vytříděných odpadů. 

 

Jak třídit odpad v domácnosti?

Stáhněte si praktický návod: Jak v domácnosti správně třídit odpady?PDF | 166,26 KB

 

Plán svozů komunálního odpadu v roce 2023

Mokrá – sídliště: svoz 1x týdně (pondělí)
Stará Mokrá, Horákov: svoz 1x 14 dnů (pondělí v sudé týdny)

Přehled termínů svozů komunálního odpadu v obci MokráPDF | 786,86 KB

Fotogalerie