Sběrný dvůr

Sběrný dvůr na Mokré tvoří nedílnou součást systému nakládání s komunálním odpadem na území obce Mokrá-Horákov. Je důležitým místem pro správnou likvidaci a recyklaci odpadů, které nelze vyhodit běžným způsobem. Sběrný dvůr umožňuje ekologicky a odpovědně se zbavit různých druhů materiálů. Zaměstnanci sběrného dvora jsou připraveni vždy poskytnout informace a rady ohledně správného třídění a likvidace odpadů. 

Buďme zodpovědní k životnímu prostředí, společně pracujme na minimalizaci odpadu a zvýšení recyklace. 

Provozovatel sběrného dvoru: Obec Mokrá-Horákov, Mokrá 207, 664 04 Mokrá-Horákov

Zodpovědná osoba: Radek Paták, tel.: 608 196 180
Správce: Josef Kadlec, tel.: 721 745 694

Adresa: Mokrá 365, 664 04 Mokrá-Horákov

 

Otevírací doba sběrného dvora

 • Pondělí:     Zavřeno
 • Úterý:        Zavřeno
 • Středa:      13:00 - 18:00
 • Čtvrtek:     Zavřeno
 • Pátek:        13:00 - 17:00
 • Sobota:     08:00 - 13:00
 • Neděle:     Zavřeno

 

Co patří do sběrného dvora?

 • Starý nábytek, koberce (velkoobjemový odpad),
 • železný šrot,
 • nebezpečné odpady z domácností,
 • pneumatiky, 
 • stavební a demoliční odpad (většinou v omezeném množství),
 • ořezané větve, shrabané listí a další zelený odpad ze zahrádek,
 • vysloužilé elektrické spotřebiče, stará elektronika, počítače, zářivky a baterie.

Ve sběrném dvoře můžete odložit, stejně jako do kontejnerů, i využitelné složky komunálního odpadu, jako jsou plast, papír, sklo, kovy a nápojový karton.

Fotogalerie