Obecní úřad

Provozní doba úřadu

Pondělí:   8:00–12:00 | 13:00–17:00 (úřední den)
Úterý:      8:00–12:00 (podatelna)
Středa:    8:00–12:00 | 13:00–17:00 (úřední den)
Čtvrtek:   8:00–12:00 (podatelna)
Pátek:      8:00–12:00 (podatelna)

V době 12:00–13:00 čerpají zaměstnanci úřadu, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění, 30 minut přestávku na jídlo.


Kontakty

Níže najdete kontaktní údaje na zaměstnance Obecního úřadu, na které se můžete obracet v řešení vašich dotazů a záležitostí.
 

Tajemník obecního úřadu

Referentka
Sekretariát starosty, podatelna, Czech POINT, ověřování, hlášení rozhlasem, pronájem kulturního domu, užívání veřejného prostranství

Referentka
Evidence obyvatel, ověřování, pozemková agenda, stavební agenda, výkon agendy silničního správního úřadu pro místní a účelové komunikace, volby

Referentka
Ověřování, agenda bytového hospodářství, sociální agenda

Referentka
Mzdová účetní, pokladna, správa místních poplatků, agenda odpadového hospodářství a životního prostředí

Referentka
Hlavní účetní, agenda účetnictví a rozpočtu

Referentka
Účetní, agenda účetnictví a rozpočtu

Referentka
Veřejné zakázky, dotační management

Vedoucí stavebního úřadu

Technik stavebního úřadu

Fotogalerie