Členství ve svazku obcí

Dobrovolný svazek obcí je právnickou osobou zřízenou podle zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění.  Účelem svazků je ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí, zejména v oblasti správy majetku obcí (občanského vybavení, dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství), rozvoje cestovního ruchu a turistiky, ochrany kulturního dědictví, péče o životní prostředí, sociální péče apod.

Obec Mokrá-Horákov je členem Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko a Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko. 


Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko

Kontakt: 
Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
IČO: 04379322

E-mail: info [at] dsoslapanicko [dot] cz (info[at]dsoslapanicko[dot]cz)
Telefon: 533 304 213
Web: http://objevteslapanicko.cz/o-svazku/
 

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko

Kontakt:
Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko
Masarykovo náměstí 546/9, 664 51 Šlapanice u Brna
IČO: 49458833
DIČ: CZ49458833

Telefon: 544 214 674
E-mail: stankova [at] slapanicko [dot] cz
Web: http://www.svazekslapanicko.cz/

Fotogalerie