Praktické informace

Svoz komunálního odpadu 

Mokrá – sídliště: svoz 1x týdně (pondělí)
Stará Mokrá, Horákov: svoz 1x 14 dnů (pondělí v sudé týdny)

Plán svozu komunálního odpadu v roce 2024PDF | 193,95 KB

 

Sběrný dvůr a třídění odpadu

 

Autobusové spojení do obce

Do obce je zajištěno autobusové spojení z Brna (ze zastávky Brno-Úzká) autobusovou linkou č. 701., která vede po trase: Brno –  Mokrá-Horákov – Hostěnice – Pozořice.

 

Zimní údržba komunikací

Úkolem zimní údržby je zmírnění závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem obce na straně druhé.

V zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, nýbrž pouze zmírnit a vzhledem k tomu, že závady nelze zmírnit okamžitě na celém území obce, stanovuje „Plán zimní údržby“ priority údržby, a to jak místně, tak i časově. Tyto priority vyplývají z nestejné důležitosti místních komunikací a z technicko-ekonomických možností provádění zimní údržby.

Plán zimní údržby 2023/2024PDF | 651,25 KB

Mapa zimní údržbyPDF | 354,51 KB

Plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a jedním z důkazních prostředků pro posouzení odpovědnosti vlastníka místních komunikací za škody vzniklé užíváním komunikací z titulu závad ve sjízdnosti a schůdnosti.

Fotogalerie