Volby

Volby v České republice jsou založeny na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva s tajným hlasováním a volí se do Evropského parlamentu, do zastupitelstev krajů, do zastupitelstev obcí (obecní zastupitelstva a zastupitelstva městských částí a obvodů ve městech, kde městské části nebo obvody existují), do Senátu, do Poslanecké sněmovny a prezident. Jednotlivé typy voleb upravují příslušné zákony.

 

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU VE DNECH 7. a 8. ČERVNA 2024

dle zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).      


 

Fotogalerie