Tenis Mokrá-Horákov

V obci Mokrá-Horákov máme dlouhou a bohatou tradici tenisu, která sahá až do roku 1971, kdy byl založen místní tenisový oddíl. Od té doby se tenis stal významnou součástí sportovního života v naší obci, naše kurty byly svědky mnoha soutěží a úspěchů. Díky vášni a oddanosti našich hráčů a trenérů se tenis v naší obci stále rozvíjí a přináší radost a sportovní nadšení všem generacím.
 

Základní kontakty

Adresa: Tenisové kurty, Horákov 201, 664 04 Mokrá-Horákov
Předseda oddílu: Radim Kolář, tel.: 777 022 830, e-mail: radim [dot] kolar [at] gmail [dot] com
Webové stránky klubu: http://tenis-mokra-horakov.cz/
 

Z historie tenisového klubu

V roce 1971 se Jarda Kaplan rozhodl začít hrát tenis a s podporou TJ (Tělovýchovná jednota) se pokusil postavit kurty v obci Mokrá. To vedlo k založení tenisového oddílu. V zimě 1972 byl ustaven přípravný výbor oddílu, jehož prvním předsedou se stal Jarda Kaplan. Po náboru členů byl oddíl založen s patnácti členy.

Výstavba prvního kurtu začala odhrnutím části skládky za fotbalovým hřištěm. Práce byly prováděny ručně, a do jejich organizace se aktivně zapojili Jarda Kaplan a Karel Přerovský. Kurt byl dokončen a slavnostně otevřen v roce 1974.

V roce 1977 se začala výstavba druhého kurtu, do oddílu se přidali noví členové z Prštic. Sportovní činnost oddílu se rozvíjela, a vedle rekreačního hraní tenisu začala i účast ve smíšených družstvech dospělých.

V 70. a 80. letech se oddíl postupně rozrůstal, ačkoli se potýkal s nedostatečným počtem hráčů a výzvami spojenými s výstavbou a údržbou kurtů. Nicméně v oddílu se našli nadšenci a talentovaní hráči, kteří začali dosahovat prvních úspěchů ve sportovních soutěžích.

Roku 1983 se družstvo dorostu umístilo na 2. místě v okresní soutěži a postoupilo do okresního přeboru. Zároveň se rozvíjela tenisová škola pro děti.

V následujících letech oddíl hostil a pořádal různé turnaje, a naši hráči dosahovali dílčích úspěchů na regionální úrovni. Hráčská základna se sice zúžila, ale oddíl se stále snažil podporovat a rozvíjet zájem o tenis u mladých hráčů.

V roce 1990 se družstvo dospělých vrátilo do čtvrté třídy, ale po roce se dostalo zpět do třetí třídy. Následně docházelo ke střídavým úspěchům ve vyšších soutěžích. Oddíl pokračoval také v rozvoji tenisové školy a práci s mládeží.

V roce 2016 družstvo dospělých dosáhlo úspěchu a vybojovalo první místo ve IV. třídě, což znamenalo postup do III. třídy. Druhé družstvo dospělých se umístilo ve středu tabulky IV. třídy.

V následujících letech družstvo dospělých zůstávalo v soutěžích III. třídy, s výkyvy v umístění v tabulce. Zároveň oddíl aktivně pracoval s mládeží a usilovněji se zaměřil na nábor nových hráčů.

Tenisový oddíl zůstává i nadále v obci Mokrá aktivní a snaží se podporovat tenisový zájem v obci a okolí.

Fotogalerie