Vítání občánků

Máte zájem o vítání občánků?

Narodilo se vám miminko, máte trvalý pobyt v obci Mokrá-Horákov a máte zájem se zúčastnit slavnostního obřadu vítání občánků?  Prosím, nahlaste svůj zájem o vítání občánků na obecním úřadě (osobně nebo telefonicky):

Kontakt: Ing. Ludmila Kosová, DiS., e-mail: ludmila [dot] kosova [at] mokra-horakov [dot] cz, tel. 544 226 205

 

Co budete potřebovat?

Referentka potřebuje pouze znát jméno a příjmení dítěte, datum jeho narození, jméno a příjmení matky nebo otce, adresu bydliště a případně telefonní číslo. Vítání občánků se týká dětí s trvalým bydlištěm v obci Mokrá-Horákov. 

 

Termíny obřadů

Vítání probíhá cca 1–2x ročně. Termíny nejsou předem stanoveny. Při vypsání nového termínu kontaktujeme všechny přihlášené zájemce s pozvánkou k účasti. Přihlášky je možné podávat průběžně po celý rok. 

Fotogalerie