Místní poplatky

Místní poplatek je  poplatek, jehož vybírání je specifickou pravomocí obce a jehož výnosy jsou příjmem obce. Sazbu poplatků, podrobnosti jejich vybírání a splatnost, související ohlašovací povinnosti a úlevy či osvobození, případně vymezení míst podléhajících poplatku stanoví obec obecně závaznou vyhláškou. 

Platby za místní poplatky

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství (zábor)

Rekonstruujete a potřebujete například umístit kontejner na suť před svůj dům? Máte povinnost oznámit, že budete užívat společný prostor tímto nadstandardním způsobem a zaplatit z toho drobný poplatek za užívání veřejného prostranství. Stejná povinnost platí samozřejmě i pro další způsoby „záboru“. 

Kolik zaplatíte, záleží na okolnostech a ploše, kterou budete chtít užívat. 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA -  UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍPDF | 4,05 MB

 

Poplatek za psy

Pokud máte pejska, je potřeba to dát na úřadě vědět a zaplatit místní poplatek ze psů. Splatnost poplatku do 31. 5. příslušného roku. Občanům, kteří zvolili úhradu prostřednictvím poštovní služby SIPO, bude platba zahrnuta do SIPA v říjnu. 

PODROBNOSTI O PŘIHLÁŠENÍ/ODHLÁŠENÍ PSA ZDE

Výše poplatku za psa

 • Bytové jednotky ve vícepodlažních budovách
  První pes: 500 Kč
  Druhý (a každý další) pes: 750 Kč
   
 • Rodinné domy
  První pes: 200 Kč
  Druhý (a každý další pes): 300 Kč

Snížené sazby

Na sníženou sazbu, bez ohledu, zda žijí v bytě či rodinném domě, mají nárok držitelé psa, kteří jsou starší než 65 let, nebo jsou poživateli invalidního, starobního, vdovského/vdoveckého či sirotčího důchodu. Tato snížená sazba pak činí:

 • První pes: 100 Kč
 • Druhý (a každý další) pes: 150 Kč

 

Ostatní platby

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů 

V naší obci jsou občané s trvalým pobytem v obci osvobozeni od platby tohoto poplatku.

 

Poplatek za hlášení místního rozhlasu včetně umístění na mobilní rozhlas:

Cena za hlášení: 75,- Kč /1 hlášení (cena vč. DPH 21%)

Organizace zřízené obcí a příspěvkové organizace jsou od plateb osvobozeny.

 

Pronájem reklamní plochy – umístění reklamního banneru

Cena: 400 Kč/ 1 banner/ měsíc (cena vč. DPH 21%)

 

Inzerce do zpravodaje

Organizace zřízené obcí a příspěvkové organizace jsou od plateb osvobozeny.

Řádková inzerce:

 • privátní inzerce: 75,- Kč(cena vč. DPH 21%)
 • inzerce pro podnikatele a firmy:  110,- Kč (cena vč. DPH 21%)

Plošná inzerce:

 • celá stránka: 1.500,- Kč (cena vč. DPH 21%)
 • ½ stránky: 750,- Kč (cena vč. DPH 21%)
 • 1/3 stránky: 525,- Kč (cena vč. DPH 21%)
 • ¼ stránky:  375,- Kč (cena vč. DPH 21%)
 • formát menší než ¼ stránky: 225,- Kč (cena vč. DPH 21%)

 

Poplatek za konání svatebního obřadu

 • pronájem společenského sálu v Mediatéce: 1.000,- Kč (cena vč. DPH 21%)
 • pronájem kaple Mitrovských: 1.000,- Kč (cena vč. DPH 21%)

 

Technické zajištění svatebního obřadu

 • v Mediatéce, u kaple Mitrovských nebo dalších místech:  1.000,- Kč (cena vč. DPH 21%)

 

Poplatek za vydání čipu 

Poplatek za vydání čipu, který slouží pro vstup na sportoviště u základní školy. 

 • 50 Kč/ 1 čip 

Fotogalerie