Ing. Matyáš Charvát

Starosta obce Mokrá-Horákov
Občanská demokratická strana

Mobil: 731 700 530

Životopis

Do veřejné funkce přišel v roce 2022 z finančního byznysu, ve kterém od roku 2015 vedl klientské a legislativní projekty. Od roku 2020 řídil centrálu finančního holdingu. Vystudoval finance na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde také jako externista přednáší. Od roku 2021 je členem prezídia Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) a připomínkuje konkrétní návrhy zákonů. Od roku 2020 je členem Komise organizační a legislativní jako poradního orgánu rady Jihomoravského kraje.

Ve vedení obce se zaměřuje zejména na rozšiřování občanské vybavenosti prostřednictvím strategických spoluprací se soukromými či veřejnými subjekty, digitalizaci, plánování a realizaci investic, zjednodušování postupů a projektové řízení. Vede místní sdružení ODS Mokrá-Horákov.

Matyáš je jihomoravským rodákem. Narodil se ve Valticích, vyrostl v Ratíškovicích, studoval v Břeclavi a Brně a sportoval v Hodoníně. Je ženatý, křesťan, společně s manželkou Barbarou vychovávají své tři syny. Matyáš miluje svou rodinu a službu lidem. Má rád i sport, v žákovských letech byl atletickým reprezentantem. Jeho zálibou je leadership, je pravidelným účastníkem Global Leadership Summitu.