Tipy na výlet

Mokrá-Horákov a její okolí nabízí návštěvníkům širokou škálu příjemných a lákavých míst, která stojí za objevování. 

Připravili jsme seznam turisticky atraktivních cílů, které stojí za návštěvu, ale také unikátní tipy na místa, která nejsou tolik známá, ale o to více překvapí. Chceme inspirovat k objevování nových míst a poskytnout užitečné informace, které vám pomohou naplánovat vaše výlety, ať už jste milovníkem historie, památek či přírody. Popadněte batoh, naplňte ho radostí a zvědavostí a vydejte se s námi na cestu... 

 

Mokrá-Horákov – zajímavá místa
 


Turistické cíle v Mokré a okolí
 

Rozhledna Mokrá-Horákov

Rozhlednu najdete na plochém návrší Skalky v nadmořské výšce 362 metrů na severním okraji místní části Mokrá v obci Mokrá-Horákov. 

Rozhledna byla postavena Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko v rámci rozšíření zdejšího vodojemu. Zpřístupněna byla v roce 2016.  Je umístěna v předpolí oplocené plochy a je přístupná veřejnosti po celý rok. Tato 10,8 metrů vysoká stavba je vyrobena z železa a její dominantou je točité schodiště, které vede na vyhlídkovou plošinu ve výšce 7,5 metrů. Celkem je zde 38 schodů.

Na vrcholu rozhledny se návštěvníci mohou těšit na nečekaný výhled na okolní krajinu. Za jasného počasí je z rozhledny vidět až na Pálavu.

Rozhledna se stala populárním turistickým cílem pro milovníky přírody, turisty a fotografy. Místní obyvatelé i návštěvníci z daleka sem rádi opakovaně zavítají.  Na obecním úřadě je také možnost zakoupit si turistickou vizitku. 


Jeskyně Pekárna

Pekárna, dříve známá také jako Kostelík nebo Díravica, je velká tunelovitá jeskyně v jižní části Moravského krasu, nacházející se v katastrálním území obce Mokrá-Horákov.

Vstupní portál jeskyně má šířku 23 metrů a výšku 6 metrů a otevírá se do údolí Říčky. Tento přírodní úkaz je významným archeologickým nalezištěm a je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Jeskyně Pekárna je jedinou chodbou dlouhou 64 metrů, která je osvětlena denním světlem téměř až do svého konce. Na konci jeskyně se nachází velký balvanitý zával pod komínem, který ji ukončuje.

Tato jeskyně je nejen archeologicky významná, ale také představuje impozantní přírodní útvar. Lidé obývali tuto jeskyni již v paleolitu. Díky přítomnosti denního světla je možné snadno prozkoumat její délku až do konce. Jeskyně je i útočištěm netopýrů.

Pekárna se nachází v krásné krajině u soutoku Říčky a Ochozského potoka, která láká k pěšímu poznávání po celý rok. Pokud se rozhodnete navštívit tuto jeskyni v zimě, můžete se těšit na fascinující ledovou výzdobu s rampouchy a ledovými trpaslíky, které často dosahují úctyhodné výšky až jeden metr.

Pro návštěvu jeskyně Pekárna doporučujeme se vybavit vhodným oblečením a obutím, protože v jeskyni může být chladno a kluzko. A doporučujeme i baterku, ať jeskyni můžete pořádně prozkoumat. 


Koupaliště Mokrák

Vodní radovánky a relaxace na koupališti Mokrák! V letní sezóně na vás čeká venkovní bazén, který vás dokonale osvěží.  

V letním období se v areálu koupaliště také konají pravidelné kulturní akce. 

Pro nejmenší plavce je připraveno brouzdaliště, vodní skluzavky a hřiště. 

Pro sportovce je k dispozici třeba plážový volejbal nebo ping-pong. Užijte si léto na Mokré!


  Pacherův kříž

Mohutný dřevěný kříž na skále v lese nad Říčkou mezi mokerskou myslivnou a Jelínkovým mlýnem.

Nechal jej postavit v roce 1935 Arnošt Pacher jako díkůvzdání za své mnohaleté úspěšné působení v místním kraji. Arnošt Pacher zde v kraji nalezl ženu, naplnil své představy lesů plných jelení zvěře, znovu se shledal se ztraceným synem po jeho návratu čtyři roky po skončení první světové války a stal se váženým občanem a vrchnostenským úředníkem. Kříž byl posvěcen 5. října 1935. 

Replika kříže byla zhotovena v roce 1995 a každoročně se u něj v červnu konají mše. 


  Lom Mokrá

V Mokré má vápenictví dlouhou historii. Lom Mokrá se nachází mezi obcemi Mokrá-Horákov a Hostěnice. Je fascinujícím geologickým útvarem a součástí Moravskoslezského devonu. 

Tento lom je rozdělen do tří částí: západní, střední a východní, které nabízejí pohled na zajímavou geologickou historii tohoto regionu.

Západní, střední a východní lomy tvoří rozmanité vrstvy hornin, jako jsou vápence, pískovce a jílovce, které se vyskytují v této oblasti. Těžba byla zahájena v 60. letech minulého století a dodnes je těžební činnost aktivní. 


Kaple svaté Barbory

Nejstarší budovou v Mokré je drobná klasicistní kaple, která vznikla s největší pravděpodobností na počátku 19. století. 

Stavba je památkově chráněná a již neslouží církevním účelům.


Kaple Proměnění Páně

Zvoničku měla obec Mokrá již odnepaměti. Začátkem 20. století však i po různých opravách již přestávala vyhovovat potřebám obyvatel a také bránila stavbě nové okresní silnice. Proto bylo rozhodnuto o vybudování (1909) zvonice nové, tentokrát již ve formě trochu rozměrnější kaple, která by mohla sloužit i k liturgickým účelům. 

Kapli využívají místní věřící k májovým a říjnovým pobožnostem a každoročně tu bývá sloužena mše u příležitosti svátku Proměnění Páně (6. srpna).

Ke kapli byl také přemístěn kříž z roku 1859. Po skončení 1. sv. války nechal starosta Paták postavit u vchodu do kaple sochu Panny Marie jako připomínku svého syna Rudolfa padlého ve válce. 


Jelínkův mlýn

Podle písemných dokladů už v roce 1464 brněnský kanovník Ondřej vlastnil v Mokré hospodu, les a dva mlýny. Za třicetileté války však oba mlýny zanikly. Nový zde byl znovu postaven až v 18. století. V roce 1890 se pak dostává do rukou Františka Jelínka, který následně otevírá naproti mlýnu výletní restauraci. 

Samotný mlýn dosloužil v roce 1954, ale restaurace je zde dodnes. Je jedním z dochovaných objektů bývalých vodních mlýnů v hlubokém údolí potoka Říčky.  Dodnes je zde vidět objekt pily s ještě částečně zachovalým zařízením, náhon, stodoly a vlastní budova mlýna. 


Kříž u mokerské myslivny

Křížek pochází z roku 1883 a jeho dnešní podoba se liší od té původní. Nechal jej postavit tehdejší tvaroženský farář Václav Kosmák, který poblíž mokrské myslivny rád pobýval.
 

Hraniční kámen

Dříve stával poblíž kříže i tzv. hraničník. Dochovaný kámen pochází z roku 1783 a jsou na něm vyryty zkřížený meč a klíč – znak brněnské kapituly, do jejíhož panství Mokrá spadala. 

Zájemci si jej mohou prohlédnout v budově Mediatéky.


 

Turistické cíle v Horákově a okolí     
 

Hrad Horákov

Hrad Horákov (nazývaný též Horákovský hrad) je zaniklý hrad, jehož pozůstatky se nacházejí na ostrožně nad Mariánským údolím. 

První dochovaná zpráva o Horákovském hradě pochází z roku 1464, kdy jej vlastnil Václav Herynk ze Sloupna. Avšak pravděpodobně již v 16. století se hrad stal opuštěný a zpustl. V současné době se zde nachází terénní prohlubně s kameny ze zemních struktur hradu, zbytek kamenné cisterny na vodu, pozůstatky jižní zdi a torzo malé části zdiva. 

Jihovýchodně od hradu se nachází dochovaný příkop přetínající úzkou šíji ostrožny. Ten vznikl vylámáním části slepencových hornin pravděpodobně při výstavbě hradu. 

Na protějším kopci, který od Horákovského hradu odděluje potok Říčka, se rozprostírá staré hradiště Staré Zámky.


Kaple svatého Gotharda

Kaple z roku 1898 je zasvěcena patronu Horákova. V roce 1997 získala novou výmalbu slunečních hodin, v níž se odrážejí základní motivy křesťanství (ryba) a rodiny (čáp). 

Kaplička se zvonicí, zasvěcená svatému Gothardu, byla na návsi v Horákově postavena a vysvěcena v roce 1898. Původní kaple totiž musela být zbořena kvůli výstavbě nové silnice, procházející obcí. V roce 1957 došlo k sesuvu věže, takže musela být postavena nová.

Roku 1996 byla kaple prohlášena kulturní památkou a během následujícího roku kompletně zrekonstruována. Nově pak byla kaplička vysvěcena v roce 1998. Místní obyvatelé využívají kapli především v květnu a v říjnu k lidovým pobožnostem. Kolem svátku sv. Gotharda (5. května) se před ní sloužívá mše svatá. Nedaleko za kapličkou stojí také drobná soška sv. Jana Nepomuckého z roku 1885. Čerpáno z knihy A. Krčka Kříže, kaple a sochy na katastru obce Mokrá-Horákov.


Kaple Mitrovských

Kaple Mitrovských byla postavená ve 30. letech 20. století hrabětem Hubertem Vladimírem Mitrovským po smrti jeho jediného syna. Původně byla vybudovaná z dekorativního březového dřeva, kaple však trpěla nedostatečnou trvanlivostí i absencí kamenného základu. V důsledku toho brzy začala chátrat, v 60. letech byla opravena. Bohužel, v polovině 70. let se ukázalo, že je nutné kapli strhnout.

V roce 2003 byly podniknuty kroky k obnově kaple a v roce 2006 byla obnova dokončena. A to vše především zásluhou skupiny nadšenců a díky finančním darům. 

Pro návštěvu kaple se můžete vydat po červené turistické značce směrem na Horákovskou myslivnu, kterou můžete dosáhnout od zastávky MHD Mariánské údolí. Tato trasa měří přibližně 2,2 kilometry a přináší vám možnost prozkoumat okolní přírodu a příjemnou procházku lesem před tím, než se dostanete ke kapli.


Kámen Mitrovských

Kamenný podstavec ve tvaru čtyřbokého komolého jehlanu s kovovým odlitkem erbu Mitrovských je možné nalézt za zahradou bývalé myslivny v Horákově. Tato budova dříve patřila rodu Mitrovských a patrně se jedná o nejstarší dochovanou stavbu na katastru Horákova, o čemž svědčí i letopočet 1852 na průčelí domu.


Rybník Hornek

Rybník Hornek je vlastně jedinou vodní nádrží nacházející se v katastru obce Horákov. Jeho stavba byla zahájena v roce 1954 a dokončena o rok později. 

Bylo to vlastně přírodní koupaliště. Ze tří stran do něj vedly betonové schody, bylo zde skákací prkno a byl opláštěn betonovými panely ze strany mělké hráze. Z některé strany byly na dně dlaždice pro lepší vstup do vody. 

Ostatní nádrže v údolí Říčky leží na katastru Líšně a vznikaly o něco později. 


Hlásnica

Nejdůležitější archeologickou lokalitou v Horákově je místo zvané Hlásnica, které už v letech 1895–1896 prozkoumal ředitel reálky v Telči Karel Maška. Výsledkem zkoumání byl nález hrobu z doby halštatské (starší doba železná). Tento nález dal název celé archeologické kultuře – kultuře horákovské.


Fotogalerie