OZV č. 3/2023 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh sportovních a kulturních podniků, včetně hudebních produkcí a dalších veřejnosti přístupných akcí tohoto typu, a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním