OZV č. 1-2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství