Záměr č. 15/2024 na pronájem nebytových prostor v budově zdravotního střediska Mokrá č. p. 357, místnost č. 003