Záměr č. 14/2024 Prodej pozemku p.č. 198/4 v k.ú. Horákov