Záměr č. 14-2023 - Záměr pronájmu a výpůjčky sálů v Kulturním domě Horákov 2 na období 2024 - 2026