Záměr č. 13-2023 - Záměr pronájmu a výpůjčky víceúčelového sálu v Mediatéce na období 2024 - 2026