Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých právních předpisů - Oznámení o vyhlášení právních předpisů

vyvěšeno od:
vyvěšeno do:
zodpovídá: Ing. Ivan Charvát
složka: Obecní úřad

Ministerstvo vnitra České republiky prostřednictvím Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadu oznamuje, že dne 16.11.2023 zveřejnilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2023 o nočním klidu, kterou vydalo Zastupitelstvo obce Mokrá-Horákov dne 31. 5. 2023.