Obecní úřad Mokrá-Horákov, stavební úřad - Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení společného řízení na vydání povolení na stavbu Víceúčelový sportovní areál pod Horákovem