Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, silniční správní úřad - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích silnice č. II/0472 a silnice č. III/3833 v obci Mokrá-Horákov