Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování - Veřejná vyhláška návrhu a Pozvánka na veřejné projednání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu A4 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území