Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - fotovoltaické elektrárny