Sběrná hnízda tříděného odpadu

Sběrné hnízdo tříděného odpadu je místo, kde jsou umístěny kontejnery na různé druhy tříděného odpadu. V naší obci je umístěno několik hnízd, aby obyvatelé měli snadný přístup k možnosti třídění odpadu. Každý kontejner je určený pro specifický typ odpadu, například: modrý kontejner na papír, žlutý kontejner na plast, zelený kontejner na sklo, hnědý kontejner na bioodpad.

 

Cílem sběrných hnízd je usnadnit a podpořit třídění odpadu, což přispívá k ochraně životního prostředí a efektivnějšímu využívání zdrojů. Tříděný odpad je následně recyklován nebo jiným způsobem zpracován, čímž se snižuje množství odpadu končícího na skládkách nebo ve spalovně.  Kvalita a správnost třídění je pak na zodpovědnosti každého občana. Děkujeme, že třídíte.

 

Mapa sběrných hnízd v obci Mokrá-Horákov

Připravili jsme jednoduchý přehled všech dostupných sběrných míst v naší obci. Nabízí kompletní informace o všech místech, kde lze třídit odpad. Kliknutím na konkrétní místo na mapě se zobrazí fotografie daného místa a podrobný popis s přesným umístěním a druhy odpadu, které je zde možné vyhodit. 

 

Pro zobrazení konkrétního druhu odpadu využijte možnosti zapínání a vypínání vrstev. Klikněte na ikonu vrstev (v rohu mapy) a zaškrtněte druh odpadu, které vás zajímá (např. papír, plast, bioodpad). 

 

Mapa na celou stránku

 

Přehled sběrných míst a hnízd

MOKRÁ

  • Sběrný dvůr na sídlišti
  • Sběrné hnízdo u sklenářství (plast, papír, sklo)
  • Sběrné hnízdo u ZŠ Mokrá (bio, textil)
  • Sběrné hnízdo u obchodu (plast, papír, plast, textil, oleje, kovy, elektro)
  • Sběrné hnízdo za kapličkou (bio, oleje)
  • Sběrné hnízdo stará Mokrá, č.p. 55 (plast, papír, sklo, textil, kovy)

 

HORÁKOV

  • Sběrné hnízdo u fotbalového hřiště  (plast, papír, sklo, textil, oleje, kovy, elektro)
  • Sběrné hnízdo u DPS (plast, sklo, papír, bio)
  • Sběrné hnízdo u hospody (sklo)
  • Sběrné hnízdo u trafostanice (sklo, papír, plast, bio, textil)

 

Fotogalerie