EKO-KOM

Obec Mokrá-Horákov má uzavřenou smlouvu se společností EKO-KOM, a.s., za účelem zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Na základě evidence vytříděných odpadů, obdrží obec od společnosti EKO-KOM finanční odměnu, jejíž výše se odvíjí od množství vytříděných odpadů. 

 

Web společnosti EKO-KOM

 

Fotogalerie