Nepovolená zkouška pyrotechniky v naší obci: Stanovisko obce

V sobotu 16. září 2023 se v naší obci odehrála nepovolená zkouška pyrotechniky, která v průběhu dne způsobila značné nepříjemnosti nejen našim obyvatelům, ale také obyvatelům okolních obcí. Z areálu bývalé vojenské základny v Horákově, kde tato zkouška probíhala, se ozýval nepřetržitý hluk v podobě extrémních výbuchů pyrotechniky od poledních až do večerních hodin.

Vedení obce vás ujišťuje, že tato akce nebyla v žádném případě povolena a obec s ní nemá žádnou spojitost. O konání této akce nebyla obec žádným oficiálním způsobem informována. Událostí se začala zabývat Policie ČR i Český báňský úřad.

Starosta obce Mokrá-Horákov Ing. Matyáš Charvát označil tento krok majitele areálu, který pronajal prostory zahraniční soukromé společnosti pro pyrotechnický trénink, za krajně bezohledný.

Sobotní nepovolenou akci vyhodnocujeme a připravujeme další právní kroky. Aktuálně zjišťujeme, na základě jakých relevantních podkladů sdělovali pracovníci Policie ČR občanům, kteří se dovolali na jejich linku, že o akci naše obec byla informována či dokonce, že ji schválila,“ sděluje starosta Charvát.

 

Místostarosta obce Mokrá-Horákov Michal Janků se také podivuje tvrzení organizátora o údajném předchozím odsouhlasení konání sobotní akce. „Kategoricky odmítám tvrzení organizátora v reportáži TV Prima, dle kterého jsem měl já osobně údajně konání akce schválit. Není to v žádném případě pravda,“ dodává k události místostarosta Janků.


Spokojenost a bezpečnost občanů jsou naší prioritou a budeme se snažit zajistit, aby se podobné události již neopakovaly. „Na nejbližším zasedání zastupitelstva obce předložím návrh obecní vyhlášky, která bude regulovat používání pyrotechniky v celé obci po celý rok,“ uzavírá starosta Charvát.


Vedení obce Mokrá-Horákov

Fotogalerie