Co přineslo 13. zasedání zastupitelstva?

 • Představili jsme studii rekonstrukce stávajících prostor odloučeného pracoviště MŠ v Horákově až pro 24 dětí a schválili jsme pokračování této vize zpracováním projektové dokumentace tak, aby k otevření moderní školky v Horákově s větší kapacitou mohlo dojít nejpozději před zahájením školního roku 2026/2027. 
   
 • Schválili jsme smlouvu o dílo s firmou BRINGSTAV, s.r.o., která v následujících týdnech zahájí v ZŠ stavební práce na moderních odborných učebnách. Jedná se o investici ve výši 6,3 mil. Kč, na kterou budeme čerpat evropskou dotaci. 
   
 • Schválili jsme smlouvu o dílo s firmou CENTROPROJEKT GROUP a.s., která nám do konce roku zpracuje plnohodnotnou projektovou dokumentaci pro rekonstrukci bazénu v ZŠ s rozšířením o miniwellness. Společnost v této zakázce využije získané zkušenosti např. z realizace bazénové technologie v Aqualand Moravia, hotelových wellness nebo také stavby nového bazénu Za Lužánkami. 
   
 • Schválili jsme kupní i směnnou smlouvu na získání strategických pozemků pod sportovištěm a komunikacemi. Na základě těchto smluv získá obec do vlastnictví přes 500 m² půdy v katastrálním území Horákov. 
   
 • Jelikož stále nebyla uhrazena smluvní pokuta za loňskou pyrotechnickou akci v areálu bývalé raketové základny, umožnili jsme vlastníkovi areálu splnit úhradu smluvní pokuty jinou formou, a to účelovým finančním darem Nadačnímu fondu NIKÉ na pomoc pro Ondráška a Denisku. Po prázdninách se k záležitosti znovu vrátíme a výsledek vyhodnotíme. 
   
 • Sdíleli jsme se zastupiteli další informace o veřejných zakázkách realizovaných prostřednictvím rozpočtu obce a informace o aktuálním dění v obci, např.:
  • Vedení obce potvrdilo paní ředitelce MŠ Janě Meserlové mandát ředitelky na další šestileté období.
  • Provedli jsme několik oprav v DPS, vč. přípravy na výměnu zdroje tepla. 
  • Dokončili jsme kompletní výměnu střešního pláště Domu služeb (pošta, dětská skupina aj.)
  • Získali jsme dotaci pro stavební úřad na pořízení techniky nezbytné pro přechod na digitalizaci stavebního řízení. 
  • Získali jsme stavební povolení pro připravovanou cyklostezku. Jakmile nabyde povolení právní moci, budeme připraveni podat žádost o dotaci.
  • V péči o trávníky jsme začali do praxe aplikovat doporučení odborníků. 
  • Jaké sportovní akce nás v nejbližší době čekají. 

    

Fotogalerie